Aittokylän Metsästysseura ry:n

Metsästysseura/seurue

 

 

TOIMINTAKERTOMUS  vuodelta 2017

(numerotiedot liitteenä, sivu 4)

 

 

 

Metsästysalueet Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. kunnassa/kunnissa                  

 

HALLINTO JA JÄSENET

            Johtokunta

                                 Puheenjohtaja                       Reijo Moilanen

                                 Varapuheenjohtaja               Hannu Väisänen

                                 Jäsenet                                     Kaarlo Moilanen

                                                                                   Kari Paasi

                                                                               Teemu Moilanen

                                                                                   Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.

               

Sihteeri                                                    Kalevi Kohvakka

                Rahastonhoitaja                                    Kalevi Kohvakka

                Toiminnantarkastajat                           Mauno Heikkinen ja Jari Väisänen

               

                                                                                 

                Johtokunta piti  1 kokousta, talvikokous oli 11.2.2017 kesäkokous 19.8.2017

            muut ylimääräiset kokoukset:

            _________________________________________________________________________

           

            Jäsenmäärä oli 31.12. 79 henkilöä

Metsästysaluetta hirvieläinten metsästyksessä 1900 ha, muussa 1500 ha, kokonaispinta-ala 1900 ha.

            Kiinteistöt ja niiden huolto

 

            Lahtivaja, laina maksettu loppuun.     

 

            Muuta (jaostot, ym.)

           

                Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.

RIISTANHOITO

(riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantaminen, riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti, pöntötys, ruokinnan suunnittelu ja toteutus, riistaistutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta)

 

Riistapeltoja 3 kpl

 

RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT

(hirvieläinten seuranta, suurpetoyhdysmiehet, riistakolmiot, vesilintulaskennat, muut laskennat, muuta riistan seurantaa, havaintoja riistakantojen tilasta)

 

 

METSÄSTYS

(metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestelyt, vieraskortit, valvonta, muuta)

 

Hirvilupia yhteisluvassa 6 aikuista ja 8 vasaa, joista yksi aikuinen ja 6 vasaa jäi saamatta.

 

 

 

AMPUMATOIMINTA

(ampumarata ja sen huolto, harjoitukset, kilpailutoiminta, muuta)

 

3 seuran isohirvikilpailu 19.8.

 

KENNELTOIMINTA

(kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta)

 

Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.

 

KOULUTUS JA NEUVONTA

(koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, riista- ja eräpolkukilpailut, muuta)

 

Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.

 

TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA

(peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö maanomistajiin ja sidosryhmiin, tiedotustapahtumat, muuta)

 

Oma domain www.aittokylanmetsastysseura.fi (kotisivu) sähköposti info@aittokylanmetsastysseura.fi

 

HUOMIONOSOITUKSET

(ansiomerkit: merkki, merkin saaja  ja  päivä, viirit: saaja ja  päivä, merkkipäivät, muut huomionosoitukset)

1.       pronssinen ansiomerkki Mauno Heikkinen, Reijo Moilanen, Teemu Moilanen, Kari Paasi, Tapani Väisänen, Hannu Väisänen ja Heikki Väyrynen.

2.       hopeinen ansiomerkki Sulo Moilanen ja

3.       metsästäjäinliiton merkki Urpo Haapalainen.

 

LISÄTIETOJA

 

Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.