Aittokylän Metsästysseura ry:n

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2020

 

 

YLEISTÄ

(jäsenistö, kokoukset, maanvuokraus)

Sääntöjen mukaiset kokoukset ja maanvuokrauksen päivittäminen

 

RIISTANHOITO

(riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantaminen, riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti, pöntötys, ruokinnan suunnittelu ja toteutus, riistaistutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta)

 

Riistapellot ja nuolukivet

RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT

(hirvieläinten seuranta, suurpetoyhdysmiehet, riistakolmiot, vesilintulaskennat, muut laskennat, muuta riistan seurantaa, havaintoja riistakantojen tilasta)

 

Riistakolmion kesälaskenta pyritään toteuttamaan ohjeen mukaan.

METSÄSTYS

(metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestelyt, vieraskortit, valvonta, muuta)

 

Hirvenmetsästyksen aluelupa on haettu metsähallituksen Kuiri -hirvenmetsästysalueelle, johon seuran vuokramaat välittömästi liittyvät.

Sallitaan petoeläinmetsästys, ellei sitä jollain vuokrasopimuksella ole erikseen kielletty.

 

AMPUMATOIMINTA

(ampumarata ja sen huolto, harjoitukset, kilpailutoiminta, muuta)

 

Osallistutaan kolmen seuran yhteiseen isohirvikilpailuun elokuussa, tänä vuonna järjestäjänä

 

KENNELTOIMINTA

(kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta)

 

Sallitaan koirakokeet seuran mailla.

KOULUTUS JA NEUVONTA

(koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, riista- ja eräpolkukilpailut, muuta)

 

 

TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA

(peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö maanomistajiin ja sidosryhmiin, tiedotustapahtumat, muuta)

 

Pyritään järjestämään hirvipeijaat

 

 

 

HUOMIONOSOITUKSET

(ansiomerkit, viirit, muut huomionosoitukset)

 

Sihteerin 75-vuotispäivä

 

 

LISÄTIETOJA

Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.

 

 

TALOUSSUUNNITELMA vuodelle 2020

 

 

Tulot                                                                              Menot

Jäsenmaksut

1700,00

 

Hallinto

300,00

Hirviseuruemaksut

  800,00

     

 

Edustus ja muistamiset

  100,00

Lahtivajamaksut

  200,00

 

 

 

 

Hirvilupamaksuosuudet                    

  300,00

 

Riistanhoito

1300,00

 

 

 

Hirviseuruekulut

  800,00

 

 

 

Vuokrat

  200,00

 

 

 

Ylijäämä

  300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

3000,00

 

Yhteensä

3000,00

 

 

Varojen käytön päätavoitteet

Riistanhoito ja yhteistoiminta

 

Tulojen hankintaan liittyvät toimenpiteet

Jäsenmaksut ja osuusmaksut

 

Toiminta- ja taloussuunnitelma vahvistettu talvikokouksessa helmikuun 7. päivänä vuonna 2020